Chuẩn nén H.264 (MPEG-4 AVC)
H.265 (HEVC)
Độ phân giải D1 2.0 Megapixel
1.0 Megapixel 4.0 Megapixel
1.3 Megapixel 8.0 Megapixel
Chất lượng ghi hình Cao nhất Trung bình Tiêu chuẩn
Kích thước trung bình Frame KB
Số lượng camera -10 -1 +1 +10
Số khung/giây của mổi Camera FPS
Thời gian camera ghi mổi ngày Giờ mỗi ngày
Số ngày cần ghi -10 -1 +1 +10
Tổng băng thông yêu cầu Per Camera:
Dung lượng ước tính

Tính dung lượng ổ cứng cho camera