Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống kiểm soát ra vào

Đăng ký RSS Feed

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ZKTeco - ZK Access 3.5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ZKTeco - ZK Access 3.5
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZKTimeNet 3.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZKTimeNet 3.0

ZKTime.Net 3.0 là phần mềm quản lý chấm công thế hệ mới, tích hơp hệ thống chấm công và kiểm soát cửa. Một số chức năng phổ biến bao gồm báo cáo chấm công, quản lý...