Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống camera quan sát

Đăng ký RSS Feed
Trang

Hướng dẫn xuất video trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn xuất video trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn cài đặt phát hiện chuyển động và xem video sự kiện trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn cài đặt phát hiện chuyển động và xem video sự kiện trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn ghi hình theo lịch trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn ghi hình theo lịch trên đầu ghi HiLook

Hướng dẫn kết nối camera HiLook vào đầu ghi HiLook

Hướng dẫn kết nối camera HiLook vào đầu ghi HiLook
Cách cài đặt camera trên điện thoại cho hệ thống camera an ninh HiLook của Hikvision

Cách cài đặt camera trên điện thoại cho hệ thống camera an ninh HiLook của Hikvision

Cách cài đặt camera trên điện thoại cho NVR HiLook Bước 1: Tải phần mềm HiLookVision. Bước 2: Đăng ký tài khoản HiLookVision. Bước 3: Thêm NVR HiLook vào phần...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS để quản trị hệ thống camera eView

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS để quản trị hệ thống camera eView

- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CMS - Hướng dẫn xem lại camera từ chương trình CMS.

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi camera HiLook xem qua máy tính

Để xem camera Hilook từ xa qua máy vi tính chúng ta có 2 cách: 1. Xem qua phần mềm IVMS4200 2. Trình duyệt web internet Explorer

Hướng dẫn cài đặt camera IP HiLook với đầu ghi hinh NVR HiLook

Để thực hiện Add camera IP Hilook vào đầu ghi hình Hilook chúng ta có 2 cách và để quá trình Add không xảy ra sai sót mời các bạn xem video hướng dẫn
Trang