Tài khoản ngân hàng
LogoACB

Ngân hàng: Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AN NHIÊN

Số tài khoản: 11116688

Tại : Phòng Giao Dịch Minh Châu, TP.HCM

LogoDongA

Ngân hàng: Ngân hàng Đông Á

Chủ tài khoản: NGUYỄN HOÀI XUÂN LAN

Số tài khoản: 010.607.1802

Tại : Trung Tâm Giao Dịch 24h - Số 7, TP.HCM


LogoVCB

Ngân hàng: Ngân hàng VCB

Chủ tài khoản: NGUYỄN HOÀI XUÂN LAN

Số tài khoản: 037.100.039.8215

Tại : Chi Nhánh Tân Định, TP.HCM


LogoACB

Ngân hàng: Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: NGUYỄN HOÀI XUÂN LAN

Số tài khoản: 957.312.89

Tại : Phòng Giao Dịch Phan Xích Long, TP.HCM