Máy chấm công vân tay

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy chấm công bẳng vân tay H8
  - Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 500 vân tay và... Tìm hiểu thêm
  1.755.000 ₫
 2. Máy chấm công bẳng vân tay và thẻ RFID K14
  - Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 500 vân tay, 500... Tìm hiểu thêm
  2.250.000 ₫
 3. Máy chấm công bẳng vân tay kết nối wifi WL10
  - Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 1000 vân tay và 50.000 lần giao dịch-... Tìm hiểu thêm
  2.520.000 ₫
 4. Máy chấm công bẳng vân tay kết nối wifi WL30
  - Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 1000 vân tay... Tìm hiểu thêm
  2.520.000 ₫
 5. Máy chấm công bẳng vân tay và khuôn mặt MB10
  - Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 400 vân tay, 200... Tìm hiểu thêm
  3.015.000 ₫
 6. Máy chấm công bẳng vân tay và thẻ G2
  Mới
  - Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 20.000 vân tay,... Tìm hiểu thêm
  12.757.500 ₫
 7. Máy chấm công bẳng khuôn mặt, vân tay và thẻ G3 plus
  - Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 3.000 khuôn mặt,... Tìm hiểu thêm
  16.200.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần