Máy chấm công khuôn mặt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Máy chấm công bẳng vân tay và khuôn mặt MB10
    - Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 400 vân tay, 200... Tìm hiểu thêm
    3.015.000 ₫
  2. Máy chấm công bẳng khuôn mặt, vân tay và thẻ G3 plus
    - Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng- Lưu trữ 3.000 khuôn mặt,... Tìm hiểu thêm
    16.200.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần