Kiểm soát xe cộ

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 13

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB1010L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  12.580.000 ₫
 2. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB1030L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  12.580.000 ₫
 3. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB1060L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  12.580.000 ₫
 4. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB2010L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  14.520.000 ₫
 5. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB2030L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  14.520.000 ₫
 6. Thiết bị hàng rào chắn xe tự động PB2060L/R
  * Điều khiển quan trung tâm kiểm soát ra vào hoặc remote điều khiển từ xa*... Tìm hiểu thêm
  14.520.000 ₫
 7. Trụ gắn thiết bị kiểm soát ngoài trời PAC100
  - Trụ bằng thép không gỉ- Chống thấm cho phép lắp đặt ngoài trời- Bao gồm... Tìm hiểu thêm
  7.260.000 ₫
 8. Trung tâm kiểm soát bằng thẻ RFID C3-100
  - Lưu trữ 30.000 thẻ- Ghi nhận 100.000 giao dịch- Giao tiếp RS485, TCP/IP- Nhận biết các loại... Tìm hiểu thêm
  2.320.000 ₫
 9. Trung tâm kiểm soát lối đi bằng vân tây và thẻ RFID inBIO160
  - Lưu trữ 3.000 vân tay và 30.000 thẻ- Ghi nhận 100.000 giao dịch- Giao tiếp RS485, TCP/IP-... Tìm hiểu thêm
  3.860.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 13

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần