Phụ kiện kiểm soát cửa

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 58

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Khóa chốt thả AL-100
  - Loại mở khóa khi mất điện- Tín hiệu trạng thái cửa NC output- Lực giữ cửa... Tìm hiểu thêm
  810.000 ₫
 2. Khóa chốt thả AL-300
  - Loại mở khóa khi mất điện- Tín hiệu trạng thái cửa NC output- Hiển thị... Tìm hiểu thêm
  1.147.500 ₫
 3. Khóa chốt thả AL-100PF
  - Pát dưới cho khóa chốt thả- Kích thước 100x62x48mm, trọng lượng 0,32kg- Ứng... Tìm hiểu thêm
  270.000 ₫
 4. Khóa chốt thả AL-200PZ
  - Pát trên cho khóa chốt thả- Kích thước 200x62x48mm, trọng lượng 0,51kg- Ứng... Tìm hiểu thêm
  450.000 ₫
 5. Khóa ngàm AL-130NC
  - Loại mở khóa khi mất điện- Tín hiệu trạng thái cửa NC output- Lực giữ cửa... Tìm hiểu thêm
  540.000 ₫
 6. Khóa ngàm AL-131NC
  - Loại mở khóa khi mất điện- Tín hiệu trạng thái cửa NC output- Lực giữ cửa... Tìm hiểu thêm
  607.500 ₫
 7. Khóa nam châm AL-180M
  - Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kg- Loại mở khóa khi mất điện- Nguồn... Tìm hiểu thêm
  765.000 ₫
 8. Khóa nam châm AL-180
  - Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kg- Loại mở khóa khi mất điện- Nguồn... Tìm hiểu thêm
  765.000 ₫
 9. Khóa nam châm AL-280(LED)
  - Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 270kg- Loại mở khóa khi mất điện- Tín... Tìm hiểu thêm
  1.035.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 58

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần