Phần mềm kiểm soát cửa

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Phần mềm kiểm soát ra vào ZKAccess 3.5
  -Phần mềm quản lý và giám sát sever-client cho các bộ điều khiển độc... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 2. Module kiểm soát cửa ZKBS-AC-P10
  Basic Package (10 cửa)- Số người dùng tối đa: 2000- Số phòng ban tối đa: 200 - Số khu... Tìm hiểu thêm
  7.155.000 ₫
 3. Module kiểm soát cửa ZKBS-AC-P25
  Economic Package (25 cửa)- Số người dùng tối đa: 5000- Số phòng ban tối đa: 500 - Số khu... Tìm hiểu thêm
  17.955.000 ₫
 4. Module kiểm soát cửa ZKBS-AC-P50
  SME Package (50 cửa)- Số người dùng tối đa: 10000- Số phòng ban tối đa: 1000 - Số khu... Tìm hiểu thêm
  35.955.000 ₫
 5. Module kiểm soát cửa ZKBS-AC-P75
  Enterprise Package (75 cửa)- Số người dùng tối đa: 10000- Số phòng ban tối đa: 1000 - Số... Tìm hiểu thêm
  53.955.000 ₫
 6. Module kiểm soát cửa ZKBS-AC-P100
  Enterprise Package (100 cửa)- Số người dùng tối đa: 20000- Số phòng ban tối đa: 1000 -... Tìm hiểu thêm
  71.955.000 ₫
 7. Module kiểm soát cửa ZKBA-AC-P5
  - Hỗ trợ tối đa 5 cửa Tìm hiểu thêm
  3.150.000 ₫
 8. Module kiểm soát cửa ZKBA-AC-P10
  - Hỗ trợ tối đa 10 cửa Tìm hiểu thêm
  4.950.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần