Kiểm soát thang máy

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Trung tâm kiểm soát ra vào thang máy EC10
  - Kiểm soát 10 tầng- Lưu trữ 30.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch- Tích hợp kết... Tìm hiểu thêm
  10.125.000 ₫
 2. Bộ mở rộng kiểm soát ra vào thang máy EX16
  - Kiểm soát 16 tầng- Giao tiếp với EC10 bằng cổng RS485 Tìm hiểu thêm
  3.375.000 ₫
 3. Module kiểm soát thang máy online (1 thang) ZKBS-ELE-ONLINE-S1
  - Số người dùng tối đa: 30000- Số phòng ban tối đa: 1000 - Số khu vực tối đa: 1000 -... Tìm hiểu thêm
  4.500.000 ₫
 4. Module kiểm soát thang máy offline (1 thang) ZKBS-ELE-OFFLINE-S1
  - Số người dùng tối đa: 30000- Số phòng ban tối đa: 1000 - Số khu vực tối đa: 1000 -... Tìm hiểu thêm
  9.000.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần