Kiểm soát nhiều cửa

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng thẻ C3-200
  C3-200 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).C3-400 (4 Cửa 1 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  3.780.000 ₫
 2. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng thẻ C3-400
  C3-200 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).C3-400 (4 Cửa 1 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  4.680.000 ₫
 3. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ inBIO260
  inBIO260 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).inBIO460 (4 Cửa 2 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  6.030.000 ₫
 4. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ inBIO460
  inBIO260 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).inBIO460 (4 Cửa 2 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  9.180.000 ₫
 5. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ inBIO260pro
  inBIO260 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).inBIO460 (4 Cửa 2 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  8.100.000 ₫
 6. Bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ inBIO460pro
  inBIO260 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT).inBIO460 (4 Cửa 2 chiều) Kết nối... Tìm hiểu thêm
  10.800.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần