Khóa cửa mã số

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Khóa cửa kính vân tay, thẻ từ, mật khẩu ZK-GL300
  Khóa cửa kính dung lượng 100 người dùng, 300 vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật khẩu Tìm hiểu thêm
  4.860.000 ₫
 2. Khóa cửa thẻ từ mã số Bluetooth ZK-AL10DB
  Khóa cửa thẻ từ mã số Bluetooth có bàn phím cảm ứng, dung lượng 100 người dùng, 100 thẻ... Tìm hiểu thêm
  5.130.000 ₫
 3. Khóa cửa vân tay mã số Bluetooth ZK-AL20DB
  Khóa cửa vân tay mã số Bluetooth có bàn phím cảm ứng, dung lượng 100 người dùng, 100 vân tay,... Tìm hiểu thêm
  5.410.000 ₫
 4. Khóa cửa vân tay, thẻ từ, mã số ZK-TL100
  Khóa cửa vân tay, thẻ từ, mã số, dung lượng 202 người dùng, 100 vân tay, 100 thẻ từ, 2 mật... Tìm hiểu thêm
  Thấp nhất như 6.760.000 ₫
 5. Khóa cửa vân tay, thẻ từ, mã số ZK-TL200
  Khóa cửa vân tay, thẻ từ, mã số, dung lượng 300 người dùng, 100 vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật... Tìm hiểu thêm
  Thấp nhất như 7.570.000 ₫
 6. Khóa cửa khuôn mặt, thẻ từ, mã số ZK-FL1000
  Khóa cửa khuôn mặt, thẻ từ, mã số, dung lượng 300 người dùng, 100 khuôn mặt, 100 thẻ từ, 100... Tìm hiểu thêm
  8.552.000 ₫
 7. Khóa cửa khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã số ZK-ZM100
  Khóa cửa khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã số, dung lượng 400 người dùng, 100 khuôn mặt, 100 vân... Tìm hiểu thêm
  Thấp nhất như 11.350.000 ₫
 8. Khóa cửa thẻ từ mã số Bluetooth ZK-AL30B
  Khóa cửa thẻ từ mã số Bluetooth có bàn phím cảm ứng, dung lượng 100 người dùng, 100 thẻ... Tìm hiểu thêm
  6.760.000 ₫
 9. Khóa cửa vân tay thẻ từ mã số Bluetooth ZK-AL40B
  Khóa cửa vân tay thẻ từ mã số Bluetooth có bàn phím cảm ứng, dung lượng 100 người dùng, 100... Tìm hiểu thêm
  7.300.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần