Đầu ghi hình NVR HiLook

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104H-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.300.000 ₫
 2. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.700.000 ₫
 3. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108H-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.000.000 ₫
 4. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108MH-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.060.000 ₫
 5. Đầu ghi hình IP HiLook 16 kênh NVR-216MH-C
  • Video input: 16 kênh IP• Ghi hình: 4MP 160Mbps• Ổ cứng: 2 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA... Tìm hiểu thêm
  7.980.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần