Đầu ghi hình NVR HiLook

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 18

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104H-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.300.000 ₫
 2. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.700.000 ₫
 3. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-C(B)
  Ghi hình: 8MP 40MbpsỔ cứng: 1 SATA (6TB max)Video input: 4 kênh IPVideo output: 1 VGA 1080p, 1 HDMI 4kAudio : 1... Tìm hiểu thêm
  3.580.000 ₫
 4. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108H-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.000.000 ₫
 5. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108MH-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.060.000 ₫
 6. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-208MH-C
  Ghi hình: 8MP 80MbpsỔ cứng: 2 SATA (6TB max)Video input: 8 kênh IPVideo output: 1 VGA 1080p, 1 HDMI 4kAudio : 1... Tìm hiểu thêm
  6.000.000 ₫
 7. Đầu ghi hình IP HiLook 16 kênh NVR-216MH-C
  • Video input: 16 kênh IP• Ghi hình: 4MP 160Mbps• Ổ cứng: 2 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA... Tìm hiểu thêm
  7.980.000 ₫
 8. Đầu ghi hình IP HiLook 16 kênh NVR-116MH-C
  Ghi hình: 8MP 160MbpsỔ cứng: 1 SATA (6TB max)Video input: 16 kênh IPVideo output: 1 VGA 1080p, 1 HDMI 4kAudio : 1... Tìm hiểu thêm
  5.580.000 ₫
 9. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-C/4P(B)
  Ghi hình: 8MP 40MbpsỔ cứng: 1 SATA (6TB max)Video input: 4 kênh IPVideo output: 1 VGA 1080p, 1 HDMI 4kAudio : 1... Tìm hiểu thêm
  4.820.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 18

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần