Đầu ghi hình HD Analog HiLook

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầu ghi hình HiLook 4 kênh HD Analog DVR-204G-F1
  Mới
  • Video input: 4 kênh Analog, 1 kênh IP (Tối đa 5 kênh IP)• Ghi hình: 1080p lite 25fps• Ổ cứng: 1... Tìm hiểu thêm
  2.140.000 ₫
 2. Đầu ghi hình HiLook 4 kênh HD Analog DVR-204Q-K1
  • Video input: 4 kênh Analog 2 kênh IP (Tối đa 6 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 1 SATA... Tìm hiểu thêm
  3.180.000 ₫
 3. Đầu ghi hình HiLook 8 kênh HD Analog DVR-208Q-K1
  • Video input: 8 kênh Analog, 4 kênh IP (Tối đa 12 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 1... Tìm hiểu thêm
  4.980.000 ₫
 4. Đầu ghi hình HiLook 16 kênh HD Analog DVR-216Q-K2
  • Video input: 16 kênh Analog, 8 kênh IP (Tối đa 24 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 2... Tìm hiểu thêm
  9.980.000 ₫
 5. Đầu ghi hình HiLook 8 kênh HD Analog DVR-208G-F1
  • Video input: 8 kênh Analog, 2 kênh IP (Tối đa 10 kênh IP)• Ghi hình: 1080p lite 25fps• Ổ cứng: 1... Tìm hiểu thêm
  2.980.000 ₫
 6. Đầu ghi hình HiLook 16 kênh HD Analog DVR-216G-K1
  Ghi hình: 1080p lite 15fpsỔ cứng: 1 SATA (10TB max)Video input: 16 kênh Analog 2 kênh IP. Tối đa 8 kênh... Tìm hiểu thêm
  5.060.000 ₫
 7. Đầu ghi hình HiLook 16 kênh HD Analog DVR-216G-K2
  Ghi hình: 1080p lite 15fpsỔ cứng: 2 SATA (10TB max)Video input: 16 kênh Analog 2 kênh IP. Tối đa 18 kênh... Tìm hiểu thêm
  8.140.000 ₫
 8. Đầu ghi hình HiLook 24 kênh HD Analog DVR-224G-K2
  Ghi hình: 1080p lite 15fpsỔ cứng: 2 SATA (10TB max)Video input: 24 kênh Analog 2 kênh IP. Tối đa 18 kênh... Tìm hiểu thêm
  11.500.000 ₫
 9. Đầu ghi hình HiLook 32 kênh HD Analog DVR-232G-K2
  Ghi hình: 1080p lite 15fpsỔ cứng: 2 SATA (10TB max)Video input: 32 kênh Analog 2 kênh IP. Tối đa 18 kênh... Tìm hiểu thêm
  12.500.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần