Đầu ghi hình HiLook

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 27

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầu ghi hình HiLook 4 kênh HD Analog DVR-204G-F1
  Mới
  • Video input: 4 kênh Analog, 1 kênh IP (Tối đa 5 kênh IP)• Ghi hình: 1080p lite 25fps• Ổ cứng: 1... Tìm hiểu thêm
  2.140.000 ₫
 2. Đầu ghi hình HiLook 4 kênh HD Analog DVR-204Q-K1
  • Video input: 4 kênh Analog 2 kênh IP (Tối đa 6 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 1 SATA... Tìm hiểu thêm
  3.180.000 ₫
 3. Đầu ghi hình HiLook 8 kênh HD Analog DVR-208Q-K1
  • Video input: 8 kênh Analog, 4 kênh IP (Tối đa 12 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 1... Tìm hiểu thêm
  4.980.000 ₫
 4. Đầu ghi hình HiLook 16 kênh HD Analog DVR-216Q-K2
  • Video input: 16 kênh Analog, 8 kênh IP (Tối đa 24 kênh IP)• Ghi hình: 4MP lite 15fps• Ổ cứng: 2... Tìm hiểu thêm
  9.980.000 ₫
 5. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104H-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.300.000 ₫
 6. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-D
  • Video input: 4 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  2.700.000 ₫
 7. Đầu ghi hình IP HiLook 4 kênh NVR-104MH-C(B)
  Ghi hình: 8MP 40MbpsỔ cứng: 1 SATA (6TB max)Video input: 4 kênh IPVideo output: 1 VGA 1080p, 1 HDMI 4kAudio : 1... Tìm hiểu thêm
  3.580.000 ₫
 8. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108H-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 40Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.000.000 ₫
 9. Đầu ghi hình IP HiLook 8 kênh NVR-108MH-D
  • Video input: 8 kênh IP• Ghi hình: 4MP 60Mbps• Ổ cứng: 1 SATA (6TB max)• Video output: 1 VGA 1080p,... Tìm hiểu thêm
  3.060.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 27

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần