Đầu ghi hình HVR Goldeye

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 10

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. HVR Goldeye 4K Hybird 4 Chanel GE-HVR8104A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 2. HVR Goldeye 4K Hybird 8 Chanel GE-HVR8108A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 3. HVR Goldeye 4K Hybird 16 Chanel GE-HVR8216A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 4. HVR Goldeye 4MP Hybird 4 Chanel GE-HVR8104B
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 5. HVR Goldeye 4MP Hybird 8 Chanel GE-HVR8108B
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 6. HVR Goldeye 4MP Hybird 16 Chanel GE-HVR8216B
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 7. HVR Goldeye 4MP Hybird 32 Chanel GE-HVR8432B
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 8. HVR Goldeye 1080N Hybird 4 Chanel GE-HVR8104C
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 9. HVR Goldeye 1080N Hybird 8 Chanel GE-HVR8108C
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 10

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần