Đầu ghi hình Goldeye

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 15

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. NVR Goldeye AI 4 Chanel GE-NVR8104-AI
  Up to 4ch IP cameras access4ch picture stream face recognitionMax 20 face pictures /sec processingUp to 16 face... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 2. NVR Goldeye AI 8 Chanel GE-NVR8108-AI
  Up to 8ch IP cameras access8ch picture stream face recognitionMax 20 face pictures /sec processingUp to 16 face... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 3. NVR Goldeye POE 4 Chanel GE-NVR8432-P
  Up to 32ch IP cameras access4 SATA hard disk each up to 12TB1 RJ45 10M/100M/1000M network interface16ch POE... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 4. NVR Goldeye 32 Chanel GE-NVR8432
  Up to 32ch IP cameras access4 SATA hard disk each up to 12TB2 RJ45 10M/100M/1000M network interfaceSimultaneous... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 5. NVR Goldeye 32 Chanel GE-NVR8832
  Up to 32ch IP cameras access8 SATA hard disk each up to 12TB2 RJ45 10M/100M/1000M network interfaceSimultaneous... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 6. HVR Goldeye 4K Hybird 4 Chanel GE-HVR8104A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 7. HVR Goldeye 4K Hybird 8 Chanel GE-HVR8108A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 8. HVR Goldeye 4K Hybird 16 Chanel GE-HVR8216A
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 9. HVR Goldeye 4MP Hybird 4 Chanel GE-HVR8104B
  H.265 video compressionSupports AHD/TVI/CVI/CVBS/IP video inputsVGA, HD-OUT video output up to 4KSmart search /... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 15

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần