Camera tầm nhiệt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Camera Goldeye Temperature Alarm GE-TPB751
  Effective Pixels 640×512Sensitivity ≤40mK8/15/25/35/50mm Fixed Lens Optional 8/25/50/75/100mm Motorized Focus Lens... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 2. Camera Goldeye Temperature Alarm GE-TPC751
  Effective Pixels 640×512Sensitivity ≤40mK8/15/25/35/50mm Fixed Lens Optional 20 Spots / 2 Lines / 16 Areas... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 3. Camera Goldeye Temperature Alarm GE-TPL231
  Effective Pixels 640×512Sensitivity ≤40mKFixed: 15/25mm F1.0, Motorize Focus: 25mm F1.020 Spots / 2 Lines / 16 Areas... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 4. Camera Goldeye Temperature Alarm GE-TPZ231
  Effective Pixels 640×512Sensitivity ≤40mKFixed: 15/25/50mm F1.0, Motorize Focus: 25/50mm F1.020 Spots / 2 Lines / 16... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 5. Camera Goldeye Temperature Alarm GE-TPZ751
  Effective Pixels 640×512Sensitivity ≤40mK8/15/25/35/50mm Fixed Lens Optional 8/25/50/75/100mm Motorized Focus... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần