Trung tâm báo trộm không dây

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến SS-99LED
  - Có khả năng lưu trữ cao, tổng cộng 99 vùng không dây- Chức năng hỗ trợ bằng giọng nói... Tìm hiểu thêm
  1.305.000 ₫
 2. Báo trộm không dây thế hệ mới 10 vùng, 50 cảm biến SS-10BS
  - Cho phép tối đa 10 vùng cảm biến không dây- Hổ trợ tối đa 50 điều khiển từ xa và 50 cảm... Tìm hiểu thêm
  1.980.000 ₫
 3. Báo trộm không dây thế hệ mới 120 vùng, 150 cảm biến SS-120G
  - Cho phép tối đa 120 vùng cảm biến không dây và 2 vùng có dây- Hổ trợ tối đa 150 điều khiển... Tìm hiểu thêm
  2.205.000 ₫
 4. Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 150 cảm biến SS-99TP
  - Cho phép tối đa 99 vùng cảm biến không dây và 4 vùng có dây- Hổ trợ tối đa 150 điều khiển... Tìm hiểu thêm
  3.330.000 ₫
 5. Báo trộm không dây wifi thế hệ mới 20 vùng, 50 cảm biến SS-24W
  - Cho phép tối đa 20 vùng cảm biến không dây- Hổ trợ tối đa 50 điều khiển từ xa và 50 cảm... Tìm hiểu thêm
  3.555.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần