Cảm biến không dây

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 11

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường SS-802PIR
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Khoảng cách dò 9m, góc dò 90°- Chức... Tìm hiểu thêm
  157.500 ₫
 2. Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường ănten chìm SS-805PIR
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Khoảng cách dò 10m, góc dò 110°- Chức... Tìm hiểu thêm
  315.000 ₫
 3. Đầu dò hồng ngoại không dây và năng lượng mặt trời ngoài trời SS-828PIR
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Khoảng cách dò 12m, góc dò 110°- Chức... Tìm hiểu thêm
  3.330.000 ₫
 4. Đầu dò hồng ngoại không dây gắn trần SS-801PIR
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Khoảng cách dò 9m, góc dò 360°- Chức... Tìm hiểu thêm
  585.000 ₫
 5. Công tắc từ không dây SS-19DM
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức... Tìm hiểu thêm
  175.500 ₫
 6. Công tắc từ không dây ănten chìm SS-20DM
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 200m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức... Tìm hiểu thêm
  220.500 ₫
 7. Báo ngập nước không dây SS-879WL
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức... Tìm hiểu thêm
  360.000 ₫
 8. Công tắc từ cửa cuốn không dây SS-55DM
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức... Tìm hiểu thêm
  405.000 ₫
 9. Báo gas không dây gắn tường SS-918GS
  - Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Công nghệ nano, chống báo động giả... Tìm hiểu thêm
  765.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 11

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần