Micro thông báo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn PM1000
  PM1000: Loại không chọn vùngPM1060: Loại chọn 6 vùngPM1120: Loại chọn 12 vùng-... Tìm hiểu thêm
  2.879.800 ₫
 2. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn PM1060
  PM1000: Loại không chọn vùngPM1060: Loại chọn 6 vùngPM1120: Loại chọn 12 vùng-... Tìm hiểu thêm
  4.039.200 ₫
 3. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn PM1120
  PM1000: Loại không chọn vùngPM1060: Loại chọn 6 vùngPM1120: Loại chọn 12 vùng-... Tìm hiểu thêm
  4.712.400 ₫
 4. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn, màn hình cảm ứng PD1900
  - Màn hình cảm ứng 7'' với độ phân giải 800x480- Giao diện thân thiện dễ... Tìm hiểu thêm
  18.207.000 ₫
 5. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn chọn 24 vùng PD2400
  - Chọn và thông báo 24 vùng chia thành 4 nhóm cố định, có... Tìm hiểu thêm
  7.106.000 ₫
 6. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn chọn 108 vùng PD2800
  - Có thể thông báo 108 vùng, lập trình thành 9 nhóm linh hoạt,... Tìm hiểu thêm
  11.107.800 ₫
 7. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn, phím cảm ứng PD1240
  PD1240: Chọn 24 vùng, có phím trực tiếp cho từng vùng, có thể chia... Tìm hiểu thêm
  8.228.000 ₫
 8. Micro thông báo cổ ngỗng để bàn, phím cảm ứng PD1280
  PD1240: Chọn 24 vùng, có phím trực tiếp cho từng vùng, có thể chia... Tìm hiểu thêm
  13.090.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần