Loa các loại

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 44

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Loa âm trần 5" 6W CS510A
  CS510A: 5" 6W 100V Line CS610A: 6" 6W 100V Line - Loa Dual Cone gắn trần, ngõ vào 100V Line,... Tìm hiểu thêm
  445.060 ₫
 2. Loa âm trần 6" 6W CS610A
  CS510A: 5" 6W 100V Line CS610A: 6" 6W 100V Line - Loa Dual Cone gắn trần, ngõ vào 100V Line,... Tìm hiểu thêm
  538.560 ₫
 3. Loa âm trần 2" 6W CS210
  - Loa Dual Cone gắn trần 2 inch, ngõ vào 100V Line, có 3 mức công suất 1.5W, 3W... Tìm hiểu thêm
  331.500 ₫
 4. Loa âm trần 6W CS515
  CS515B: Màu đenCS515FR: Vỏ chống cháy- Loa Dual Cone gắn trần 6 inch, ngõ vào 100V... Tìm hiểu thêm
  365.500 ₫
 5. Loa âm trần 6W CS515B
  CS515B: Màu đenCS515FR: Vỏ chống cháy- Loa Dual Cone gắn trần 6 inch, ngõ vào 100V... Tìm hiểu thêm
  382.500 ₫
 6. Loa âm trần 6W CS515FR
  CS515B: Màu đenCS515FR: Vỏ chống cháy- Loa Dual Cone gắn trần 6 inch, ngõ vào 100V... Tìm hiểu thêm
  0 ₫
 7. Loa âm trần 6W CS606
  - Loa Dual Cone gắn trần 6 inch, ngõ vào 100V Line, có 3 mức công suất 1.5W, 3W... Tìm hiểu thêm
  433.840 ₫
 8. Loa gắn trần chống nước 6W CS343
  - Loa chống nước gắn trần 4 inch, ngõ vào 100V Line, có 2 mức công suất 3W... Tìm hiểu thêm
  860.200 ₫
 9. Loa Co-axial âm trần 6" CS620
  CS620: 6" 20W 100V Line CS840: 8" 40W 100V Line- Loa Co-axial gắn trần, ngõ vào 100V Line- Vỏ... Tìm hiểu thêm
  1.208.020 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 44

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần