Bộ trộn và phân phối

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ tiền khuếch đại MX2222
  - 12 ngõ mic, nhạc nền, tin nhắn - Tùy chọn ngắt nhạc nền cho micro kênh 1,2- 2... Tìm hiểu thêm
  6.582.400 ₫
 2. Bộ phân phối tín hiệu khuếch đại DA2208
  - Tùy chọn: + 2 bộ phân phối tín hiệu khuếch đại 1 ngõ vào 4 ngõ... Tìm hiểu thêm
  7.779.200 ₫
 3. Mixer Amplifier MA2060
  MA2060: 60W 100VMA2012: 120W 100VMA2024P: 240W 100V có MP3 / Tuner / USB / SD Card player- Chọn được 3... Tìm hiểu thêm
  10.846.000 ₫
 4. Mixer Amplifier MA2012
  MA2060: 60W 100VMA2012: 120W 100VMA2024P: 240W 100V có MP3 / Tuner / USB / SD Card player- Chọn được 3... Tìm hiểu thêm
  11.781.000 ₫
 5. Mixer Amplifier MA2024P
  MA2060: 60W 100VMA2012: 120W 100VMA2024P: 240W 100V có MP3 / Tuner / USB / SD Card player- Chọn được 3... Tìm hiểu thêm
  14.586.000 ₫
 6. Mixer Amplifier MC2106
  MC2106: 60W 100VMC2112: 120W 100V- Có 6 ngõ vào Mic, 2 ngõ vào thiết bị BGM-... Tìm hiểu thêm
  6.881.600 ₫
 7. Mixer Amplifier MC2112
  MC2106: 60W 100VMC2112: 120W 100V- Có 6 ngõ vào Mic, 2 ngõ vào thiết bị BGM-... Tìm hiểu thêm
  7.405.200 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần