Bộ chọn vùng và giải mã

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ chọn 6 vùng ZS5602
  - Không bị ngắt nhạc nguồn khi có thông báo- Có 6 vùng cho BGM... Tìm hiểu thêm
  6.395.400 ₫
 2. Bộ chọn 6 vùng ZS5062
  - Không bị ngắt nhạc nguồn khi có thông báo- Tích hợp tính năng Fail... Tìm hiểu thêm
  6.342.700 ₫
 3. Bộ chọn 12 vùng ZS5122
  - Tích hợp tính năng Fail Safe- Có thể chọn thứ tự từ 1 đến 12 vùng hoặc... Tìm hiểu thêm
  6.395.400 ₫
 4. Bộ chọn 6 vùng ZS5601
  - Có thể chọn từ vùng 1 đến vùng 6 hoặc chọn 6 vùng cùng 1 lúc... Tìm hiểu thêm
  5.049.000 ₫
 5. Bộ chọn 12 vùng ZS5121
  - Có thể chọn thứ tự từ 1 đến 12 vùng hoặc 12 vùng cùng 1 lúc (ALL... Tìm hiểu thêm
  6.395.400 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần