Âm thanh IP

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. IP Server iPX5101
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  20.570.000 ₫
 2. IP Audio Server iPX5200
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  20.944.000 ₫
 3. IP Client iPX5151
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  10.098.000 ₫
 4. IP Music Client iPX5300
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  10.098.000 ₫
 5. IP Ethernet BGM / Paging Client iPX5155
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  9.435.000 ₫
 6. UART ( RS485 ) - IP Communication Interface iPX5500
  iPX5101: IP ServeriPX5200: IP Audio ServeriPX5151: IP ClientiPX5300: IP Music ClientiPX5155: IP Ethernet BGM / Paging... Tìm hiểu thêm
  8.457.500 ₫
 7. Bộ thông báo khẩn cấp IP iEP1200
  -Thiết lập ban đầu đơn giản thông qua trình duyệt web- Tích hợp sẵn tiếng... Tìm hiểu thêm
  13.336.500 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần