Đầu đọc vân tay FR1200

Đăng nhập để biết giá
F12 là một đầu đọc dấu vân tay với giao diện truyền thống RS485 làm việc với bộ điều trung tâm nBIO160,inBIO260 và inBIO460. Nó cung cấp các chức năng...
Tiêu đề
Thương hiệu: ZKTeco
F12 là một đầu đọc dấu vân tay với giao diện truyền thống RS485 làm việc với bộ điều trung tâm nBIO160,inBIO260 và inBIO460. Nó cung cấp các chức năng đọc và gỡi mẫu dấu vân tay.

Tính năng

 • Nó cung cấp các chức năng đọc và gởi mẫu dấu vân tay về trung tâm
 • CPU: 324MHz
 • Sensor: ZK small-sized sensor
 • Communication: RS485
 • Standard: ID Card Module
 • Optional: MF Card Module
 • Voice Prompt: Buzzer
 • Working Voltage: 12VDC
 • Working Temperature: 0~ 45
 • Protection Grade: IP65

  Tài Liệu Hướng Dẫn

  Video Hướng Dẫn

  Download