Đầu đọc thẻ KR601M

Đăng nhập để biết giá
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand (Default)External LED ControlExternal Buzzer Control
Tiêu đề
Thương hiệu: ZKTeco

Tính năng

  • Indoor / Outdoor Operation
  • Solid Epoxy Potted
  • Waterproof IP65
  • Reverse Polarity Protection
  • Dermatoglyph Design
  • 125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card Reader
  • Read Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
  • 26/34bit Wiegand (Default)
  • External LED Control
  • External Buzzer Control

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download