Công tắc từ cửa cuốn không dây SS-55DM

Đăng nhập để biết giá
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn cấp 12VDC
Tiêu đề
Thương hiệu: Safe and Save

Tính năng

  • Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  • Tiếp điểm NC (thường đóng)
  • Chức năng tiết kiệm pin
  • Nguồn cấp 12VDC

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download