Công tắc cảm ứng hẹn giờ AT-TW1

Đăng nhập để biết giá
Tính năngTích hợp nút chọn tự động tắt sau 3 phút hoặc sau 9 phút.
Tiêu đề
Thương hiệu: Antos

Tính năng

  • Tích hợp nút chọn tự động tắt sau 3 phút hoặc sau 9 phút.

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download