Còi báo động không dây SS-22SR

Đăng nhập để biết giá
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Nguồn cấp 12VDC
Tiêu đề

Tính năng

  • Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  • Nguồn cấp 12VDC

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download