Cảm biến nhiệt không dây gắn trần SS-163TD

Đăng nhập để biết giá
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến bán dẫn SemicnductorTự động thiết lập lại sau khi báo độngHoạt động độc lập hoặc kết nối...
Tiêu đề
Thương hiệu: Safe and Save

Tính năng

  • Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  • Cảm biến bán dẫn Semicnductor
  • Tự động thiết lập lại sau khi báo động
  • Hoạt động độc lập hoặc kết nối với tủ trung tâm
  • Có thể thay đổi nhiệt độ báo động
  • Nguồn cấp 12VDC

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download