Bộ truyền dẫn tín hiệu + nguồn trên cùng cáp đồng trục P201

Đăng nhập để biết giá
Bộ truyền dẫn tín hiệu + nguồn trên cùng cáp đồng trục (1 cặp)- Khoảng cách truyền dẫn 800m- Điện áp đầu vào 24-36VDC)
Tiêu đề
Thương hiệu: eView
Bộ truyền dẫn tín hiệu + nguồn trên cùng cáp đồng trục (1 cặp)
- Khoảng cách truyền dẫn 800m
- Điện áp đầu vào 24-36VDC)

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download