Bộ tiếp sóng không dây SS-16RP

Đăng nhập để biết giá
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Nguồn cấp 9VDC
Tiêu đề
Thương hiệu: Safe and Save

Tính năng

  • Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  • Nguồn cấp 9VDC

Tài Liệu Hướng Dẫn

Video Hướng Dẫn

Download