Tính toán dung lương ổ cứng

Chuẩn nén H.264 (MPEG-4 AVC)
H.265 (HEVC)
Độ phân giải D1 2.0 Megapixel
1.0 Megapixel 4.0 Megapixel
1.3 Megapixel 8.0 Megapixel
Chất lượng ghi hình Cao nhất Trung bình Tiêu chuẩn
Kích thước trung bình FrameKB
Số lượng camera -10 -1 +1 +10
Số khung/giây của mổi CameraFPS
Thời gian camera ghi mổi ngàyGiờ mỗi ngày
Số ngày cần ghi -10 -1 +1 +10
Tổng băng thông yêu cầuPer Camera:
Dung lượng ước tính