Phần mềm camera quan sát

 Phần mềm quản lý tập trung CMS hãng Goldeye dòng AVR7xxx, NVR7xxx(Win32,64)  Ver 2.6

 Phần mềm quản lý tập trung IMS hãng Goldeye dòng Camera IP(Win32,64)

 Tool Search IP Camera Goldeye ver 3.6

 Phần mềm quản lý tập trung CMS hãng eView (Win32,64)

 Phần mềm quản lý tập trung VMS hãng eView(Win64)

 Phần mềm quản lý tập trung VMS hãng eView(MAC OS)