Demo công nghệ AHD 5MP

Bạn mở internet explorer đăng nhập dòng địa chỉ server

Nếu lần đầu truy cập vào đầu thu ActiveX Control ta phải add địa chỉ của đầu thu vào mục Trust Site trong IE theo các bước như sau :
Bước 1:
Vào Tool hoặc biểu tượng=> Internet Options => Chọn Tab Sercurity => Chọn biểu tượng Trusted Sites => Chọn nút Sites bên dưới rồi nhập địa chỉ (tên miền) của đầu thu => rồi nhấn nút Add (lưu ý bỏ dấu chọn Require Server …)
Bước 2:
Vào Tool hoặc biểu tượng => Internet Options => Chọn Tab Sercurity => Chọn Custome Level => Tìm đến dòng ActiveX Control và Plugin => Enable tất cả danh mục con. Lưu lại và khởi động lại IE.
Lưu ý: Internet Explorer phiên bản 10 trở lên, làm thêm các bước này:


Add địa chỉ IP(tên miền đầu ghi vào them hình bên phải ===>>>)

Bước 3:
Nhập username và password => Chọn nút login.

Lưu ý: 
User Name:  demo
Password:    111111

Sau khi đăng nhập thành công.