Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HN603N20F
Độ phân giải HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ hợp kim chống phá...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F50
Độ phân giải HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F40
Độ phân giải HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F30
Độ phân giải HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F20
Độ phân giải HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F13
Độ phân giải HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-EG708F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F50
Độ phân giải HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F40
Độ phân giải HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F30
Độ phân giải HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F20
Độ phân giải HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F13
Độ phân giải HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2104F50
Độ phân giải HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2104F40
Độ phân giải HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...
Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2104F30
Độ phân giải HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ kim loại màu trắng, thích hợp gắn...