Báo trộm không dây thế hệ mới 10 vùng, 50 cảm biến SS-10BS
Tính năngCho phép tối đa 10 vùng cảm biến không dâyHổ trợ tối đa 50 điều khiển từ xa và...
Báo trộm không dây thế hệ mới 120 vùng, 150 cảm biến SS-120G
Tính năngCho phép tối đa 120 vùng cảm biến không dây và 2 vùng có dâyHổ trợ tối đa 150...
Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 150 cảm biến SS-99TP
Tính năngCho phép tối đa 99 vùng cảm biến không dây và 4 vùng có dâyHổ trợ tối đa 150...
Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến SS-99LED
Tính năngCó khả năng lưu trữ cao, tổng cộng 99 vùng không dâyChức năng hỗ trợ bằng giọng nói thông...
Báo trộm không dây wifi thế hệ mới 20 vùng, 50 cảm biến SS-24W
Tính năngCho phép tối đa 20 vùng cảm biến không dâyHổ trợ tối đa 50 điều khiển từ xa và...