Khóa chốt thả AL-100
Tính năngLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NC outputLực giữ cửa 1.000kgNguồn 12VDC, kích thước 200x35x38mm,...
Khóa chốt thả AL-300
Tính năngLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NC outputHiển thị trạng thái khóa bằng đèn LEDLực...
Khóa nam châm đôi lực giữ cửa AL-180D
Tính năngKhóa nam châm đôi lực giữ cửa 300kgLoại mở khóa khi mất điệnNguồn 12/24VDC, kích thước 332x21x41mm, trọng lượng...
Khóa nam châm đôi lực giữ cửa AL-280D(LED)
Tính năngKhóa nam châm đôi lực giữ cửa 540kgLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NO/NC outputHiển...
Khóa nam châm đôi lực giữ cửa AL-350D(LED)
Tính năngKhóa nam châm đôi lực giữ cửa 600kgLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NO/NC outputHiển...
Khóa nam châm đôi lực giữ cửa AL-500D(LED)
Tính năngKhóa nam châm đôi lực giữ cửa 1.000kgLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NO/NC outputHiển...
Khóa nam châm đơn lực giữ cửa AL-180
Tính năngKhóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kgLoại mở khóa khi mất điệnNguồn 12/24VDC, kích thước 198x21x35mm, trọng lượng...
Khóa nam châm đơn lực giữ cửa AL-180M
Tính năngKhóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kgLoại mở khóa khi mất điệnNguồn 12/24VDC, kích thước 198x21x35mm, trọng lượng...
Khóa nam châm đơn lực giữ cửa AL-280(LED)
Tính năngKhóa nam châm đơn lực giữ cửa 270kgLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NO/NC outputHiển...
Khóa nam châm đơn lực giữ cửa AL-350(LED)
Tính năng- Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 300kg- Loại mở khóa khi mất điện- Tín hiệu trạng thái...
Khóa nam châm đơn lực giữ cửa AL-500(LED)
Tính năngKhóa nam châm đơn lực giữ cửa 500kgLoại mở khóa khi mất điệnTín hiệu trạng thái cửa NO/NC outputHiển...
Pát chữ L cho khóa nam châm AL-180/280/350
Tính năngPát chữ L cho khóa nam châm AL-180/280/350
Pát chữ L cho khóa nam châm AL-180D/280D/350D
Tính năngPát chữ L cho khóa nam châm AL-180D/280D/350D
Pát chữ L cho khóa nam châm AL-500
Tính năngPát chữ L cho khóa nam châm AL-500
Pát chữ L cho khóa nam châm AL-500D
Tính năngPát chữ L cho khóa nam châm AL-500D
Pát chữ U cho khóa nam châm AL-180/180D/280/280D
Tính năngPát chữ U cho khóa nam châm AL-180/180D/280/280D