Adapter 1A (Loại thường) 12VDC-1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
Adapter 1A (Loại tốt) 12VDC-1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
Adapter điện tử 1A (Loại thường) 12VDC - 1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
Adapter điện tử 1A (Loại tốt) 12VDC - 1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
Adapter điện tử 2A ngoài trời 12VDC-2A
Nguồn cấp cho camera ngoài trời 12VDC - 2A
Bộ truyền dẫn tín hiệu + nguồn trên cùng cáp đồng trục P201
Bộ truyền dẫn tín hiệu + nguồn trên cùng cáp đồng trục (1 cặp)- Khoảng cách truyền dẫn 800m- Điện...
Cáp đồng trục Cabletech RG6, 2 lớp bạc
Cáp đồng trục Unisat RG6, 1 lớp bạc(1 cuộn = 305m)
Cáp đồng trục Unisat RG6, 1 lớp bạc
Cáp đồng trục Unisat RG6, 1 lớp bạc(1 cuộn = 305m)
Cáp nguồn Lucky Star 2x1.5mm2
Cáp nguồn Lucky Star 2x1.5mm2(1 cuộn = 100m)
Chân đế xoay 2 chiều BR2D
Tính năngTích hợp jack nguồn cấp cho camera.Điều chỉnh được giới hạn trái – phải khi chạy Scan với 3...
Chân đế xoay 4 chiều BR4D
Tính năngTích hợp jack nguồn cấp cho camera.Điều chỉnh được giới hạn trái – phải khi chạy Scan với 3...
Jack BNC
Jack tín hiệu dành cho camera
Jack nguồn
Jack nguồn cho camera
Nguồn tổng 12VDC-10A
Nguồn tổng 12VDC-10A
Nguồn tổng 12VDC-15A
Nguồn tổng 12VDC-15A
Nguồn tổng 12VDC-20A
Nguồn tổng 12VDC-20A