Báo gas không dây gắn tường SS-918GS
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Công nghệ nano, chống báo động giả Tiếp điểm NO,NC...
Báo khói không dây gắn tường SS-168SD
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến quang điện PhotoelectricTự động thiết lập lại...
Bộ tiếp sóng không dây SS-16RP
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Nguồn cấp 9VDC
Cảm biến chấn động không dây SS-70VS
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Có khả năng phân biệt tần số rung động...
Cảm biến nhiệt không dây gắn trần SS-163TD
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến bán dẫn SemicnductorTự động thiết lập lại...
Cảm biến vỡ kính không dây SS-856GB
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến quang điện PhotoelectricTự động thiết lập lại...
Còi báo động không dây SS-22SR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Nguồn cấp 12VDC
Công tắc từ cửa cuốn không dây SS-55DM
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn...
Công tắc từ cửa sắt không dây SS-56DM
Tính năng- Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức năng...
Công tắc từ không dây SS-19DM
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn...
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn trần SS-801PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 9m, góc dò 360°Chức năng tiết...
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường ănten chìm SS-805PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 10m, góc dò 110°Chức năng tiết...
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường SS-802PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 9m, góc dò 90°Chức năng tiết...
Đầu dò hồng ngoại không dây và năng lượng mặt trời ngoài trời SS-828PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 12m, góc dò 110°Chức năng tiết...
Đầu photo beam nhôm loại 2 tia SS210-BD
Tính năngSS210-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS230-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
Đầu photo beam nhôm loại 2 tia SS230-BD
Tính năngSS210-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS230-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...