Micro thông báo PD1160
PD1160 là một micro thông báo với 8/16 vùng chọn kênh, kết nối trực tiếp với bộ điều khiển MxP2188....
Micro thông báo PD1240
PD1240 là phiên bản mới của dòng micro thông báo để bàn Amperes . Đây là phiên bản nâng cao...
Micro thông báo PD2400
PD2400 thích hợp cho các hệ thống không quá lớn. PS2400 có thể được đặt cách xa khoảng 500m, nó...
Micro thông báo PD2800
PD2800 thích hợp cho việc cài đặt trên quy mô lớn với giá cả phải chăng, có thể mở rộng...
Micro thông báo PM 1000
PM 1000 là dòng micro thông báo để bàn  không chọn vùng, sử dụng nguồn 24VDC, có vòng sáng ở...
Micro thông báo PM1060
PM1060 thích hợp cho hệ thống cỡ nhỏ. PM1060 với 6 vùng thông báo. Tín hiệu đầu ra có thể...
Micro thông báo PM1120
PM1120: thích hợp hệ thống cỡ nhỏ loại chọn 12 vùng. Tín hiệu đầu ra có thể được đặt ở mức...