Đầu ghi hình 16 kênh Analog chuẩn 960H GE-H7216LI
Tính năng16 kênh AnalogGhi hình 480 fps@ 960H, Realtime playback @960H cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 16 kênh IP chuẩn 1080P GE-NVR7216F
Tính năng16 kênh IP Full HD 30fpsGhi hình 16 kênh Full HD 30fpsChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual...
Đầu ghi hình 16 kênh IP chuẩn 1080P GE-NVR7816
Tính năng16 kênh IP Full HD 30fpsGhi hình 16 kênh Full HD 30fpsChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual...
Đầu ghi hình 24 kênh IP chuẩn 1080P GE-NVR7224F
Tính năng24 kênh IP Full HD 30fpsGhi hình 24 kênh Full HD 30fpsChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual...
Đầu ghi hình 32 kênh Analog chuẩn 960H GE-H7232LI
Tính năng32 kênh AnalogGhi hình 480 fps@ 960H, Realtime playback @960H cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 32 kênh IP chuẩn 1080P GE-NVR7832
Tính năng32 kênh IP Full HD 30fpsGhi hình 32 kênh Full HD 30fpsChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual...
Đầu ghi hình 4 kênh Analog chuẩn 960H GE-H7204I
Tính năng4 kênh AnalogGhi hình 120 fps@ 960H, Realtime playback @960H cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 5 trong 1 chuẩn 4MP GE-HVR7104
" Tính năng4 kênh AHD/CVI/TVI/IP/AnalogGhi hình 120 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 5 trong 1 chuẩn 4MP GE-HVR7108
" Tính năng8 kênh AHD/CVI/TVI/IP/AnalogGhi hình 120 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 5 trong 1 chuẩn 4MP GE-HVR7216
" Tính năng8 kênh AHD/CVI/TVI/IP/AnalogGhi hình 240 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 8 kênh Analog chuẩn 960H GE-H7208LI
Tính năng8 kênh AnalogGhi hình 240 fps@ 960H, Realtime playback @960H cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main profile,...
Đầu ghi hình 8 kênh IP chuẩn 1080P GE-NVR7208F
Tính năng8 kênh IP Full HD 30fpsGhi hình 8 kênh Full HD 30fpsChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual...
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7104
" Tính năngAVR7104: 4 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 4ch x 1080N (100fps All Channel)Chuẩn nén H.264...
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7108
" Tính năngAVR7108 : 8 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 8ch x 1080N (150fps All Channel)Chuẩn nén...
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7116
" Tính năngAVR7116 : 16 kênh AHD (cổng BNC) Ghi hình / Xem lại 16ch x 1080N (300fps All Channel)Chuẩn...
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7216
" Tính năng16 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 16ch x 720p (300fps All Channel)Chuẩn nén H.264 Main...