Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5104
Tính năng4 kênh AHD 1080NHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5108L
Tính năng8 kênh AHD 1080NHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5204LD
Tính năng4 kênh AHD 5MPHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5204LP
Tính năng4 kênh AHD 4MPHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5208LD
Tính năng8 kênh AHD 5MPHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5208LP
Tính năng8 kênh AHD 4MPHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5216L
Tính năng16 kênh AHD 1080NHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình 5 trong 1 (AHD/TVI/CVI/IP/Analog) EV-ACT5216LP
Tính năng16 kênh AHD 4MPHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5216LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5416LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5816LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5216
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5416
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720PChuẩn nén H.264 Main...
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5816
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720PChuẩn nén H.264 Main...
Đầu ghi hình AHD 32 kênh 720P EV-AHD5432L
Tính năng32 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD 720P + 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720P/...
Đầu ghi hình AHD 32 kênh 720P EV-AHD5832L
Tính năng32 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD 720P + 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720P/...