Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F40
Độ phân giải HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F13
Độ phân giải HD 1.3MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F30
Độ phân giải HD 3.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F40
Độ phân giải HD 4.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F50
Độ phân giải HD 5.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F13
Độ phân giải HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa ABs màu trắng, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ nhựa ABs màu đen, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F13
Độ phân giải HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35m, vỏ nhựa ABs màu đen, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...