Bộ khuếch đại Mx2222
Bộ tiền khuếch đại này có 6 micrô, 4 nguồn BGM, chuông và đường dây ngoài và phù hợp với...