Âm thanh IP iPX5101
IP Amperes iPX5101 đã được nâng cấp từ phiên bản trước đó iPX5100. Trong phiên bản này, số lượng client...
Âm thanh IP iPX5151
iPX5151 là Ethernet Paging Client nhận và chuyển dữ liệu Paging audio và dữ liệu từ microphone, sau đó được...
Âm thanh IP iPX5155
Đây là một thiết bị mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu phức tạp của hệ thống PA. iPX5155...
Âm thanh IP iPX5200
iPX5200 là một thiết bị tuyệt vời để truyền dẫn âm thanh chất lượng cao  đến các địa điểm xa...
Âm thanh IP iPX5300
iPX5300 còn được gọi là Ethernet Music Client đưuọc sử dụng để nhận tín hiệu âm thanh từ trung tâm...
Âm thanh IP iPX5500
iPX5500 cho phép giám sát từ xa thông qua phần mềm Amperes PMX II LAN. Cũng giống như điều khiển...